Những chiến công thầm lặng của một đơn vị Anh hùng

Gốc
Ngày 16-2-1953 được chọn là ngày truyền thống của lực lượng Bảo vệ chính trị CAND, nhưng với lực lượng công an Thủ đô, do tính đặc thù và tình hình đòi hỏi, lực lượng Bảo vệ chính trị I - CATP Hà Nội đã được ra đời ngay từ mùa thu lịch sử năm 1945.

Kể từ đó, trải qua thời kỳ cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và CBCS lực lượng Bảo vệ chính trị I đã được tôi luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng lớn mạnh và trở thành lực lượng sắc bén, sẵn sàng thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT trên địa bàn Thủ đô.

Trong vụ án phố Ôn Như Hầu lịch sử, không thể không nhắc đến vai trò của những trinh sát thuộc lực lượng Bảo vệ chính trị I. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mưu trí, sáng tạo, lực lượng Bảo vệ chính trị I lọt sâu vào sào huyệt, phát hiện âm mưu của kẻ địch nhằm lật đổ chính quyền cách mạng ở Thủ đô, từ đó xây dựng kế hoạch đập tan âm mưu đảo chính của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Từ mốc son chói lọi đó, lịch sử của Phòng Bảo vệ chính trị I-CATP Hà Nội luôn gắn liền với những chiến công đã đi vào truyền thống của lực lượng Công an Việt Nam.

Trong giai đoạn mới hiện nay, Phòng Bảo vệ chính trị I-CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, xây dựng thế trận an ninh vững vàng để đáp ứng được nhiệm vụ trong mọi tình hình. Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ chính trị I còn đề xuất phương án phòng chống khủng bố trên địa bàn Hà Nội và đề ra các biện pháp xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô, đảm bảo ANQG và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước.

Với những chiến công oanh liệt qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ đổi mới, Phòng Bảo vệ chính trị I CATP Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin nóng

Tin mới