Những chú mèo nhìn thôi đã thấy mùi nguy hiểm, 'siêu đạo chích' cũng chào thua

Có chú mèo nào sinh ra mà được lựa chọn gương mặt của mình đâu.

Vừa sinh ra là ông trời đã bắt mang phận "đạo chích".

Vừa sinh ra là ông trời đã bắt mang phận "đạo chích".

Khi bạn muốn làm mèo "lương thiện" nhưng tạo hóa bảo không.

Khi bạn muốn làm mèo "lương thiện" nhưng tạo hóa bảo không.

Chuẩn bị cất tư trang, tài sản vào túi ngay đi.

Chuẩn bị cất tư trang, tài sản vào túi ngay đi.

Gương mặt nhìn là thấy "uy tín" rồi.

Gương mặt nhìn là thấy "uy tín" rồi.

Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Số trời sinh ra gương mặt không làm "tướng cướp" thì cũng phường "đạo tặc"

Số trời sinh ra gương mặt không làm "tướng cướp" thì cũng phường "đạo tặc"

Phải chăng đây mới chính là "boss áo đen" trong truyền thuyết mà Conan tìm kiếm bấy lâu?

Phải chăng đây mới chính là "boss áo đen" trong truyền thuyết mà Conan tìm kiếm bấy lâu?

Nhìn mặt vậy thôi chứ tính em lành lắm.

Nhìn mặt vậy thôi chứ tính em lành lắm.

Bằng chứng rành rành thế này thì khỏi chối nhé!

Bằng chứng rành rành thế này thì khỏi chối nhé!

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-chu-meo-nhin-thoi-da-thay-mui-nguy-hiem-sieu-dao-chich-cung-chao-thua-ar686383.html