Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những “Chúa kho” quả cảm

Gốc

Đó còn là kho vũ khí do Trần Văn Lai và vợ là Đặng Thị Thiệp xây dựng, bảo quản...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.psks.phongsu.28401.qdnd