[Kênh14] - “Xin chào các bạn! Đây là chương trình phát thanh…”. Đó là giọng nói trong chương trình Radio học đường đã trở nên quen thuộc của rất nhiều trường cấp 2, cấp 3 ở Sài Gòn.