Những chuyên án bài trừ ma túy lớn ở Mỹ năm 2007

Gốc
Năm 2007 là năm kỷ lục về số lượng lớn ma túy các loại bị tịch thu tại Mỹ từ trước đến nay. Trên 200 tấn bạch phiến loại côcain và hêrôin, gần 1 tấn ma túy tổng hợp, 20 tấn cần sa và một lượng lớn thuốc kích thích đã bị tịch thu trong những chuyên án lớn bài trừ ma túy ở Mỹ.

Tin nóng

Tin mới