Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới

Gốc
Đây là những hình ảnh đáng yêu của những "con mèo dài và đẹp nhất thế giới" trong sách kỷ lục Guinness được tổ chức bởi Stewie. Những con mèo này được đo với độ dài là 48,5 in (123 cm) từ chóp mũi đến chóp đuôi của chúng, mèo đực có thể nặng đến 35 lb (15.9 kg).

Hãy ngắm nhìn vẻ đáng yêu những chú mèo trên tay chủ nhân của chúng.

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 1

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 2

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 3

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 4

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 5

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 6

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 7

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 8

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 9

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 10

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 11

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 12

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 13

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 14

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 15

Những con mèo dài và đẹp nhất thế giới - Ảnh 16

Hạ Ly (Theo Bored Panda)

Tin nóng

Tin mới