Những con số ấn tượng về cơ thể người

Gốc
Cơ thể người là một kỳ quan của tạo hóa với tập hợp tế bào, thụ thể, mạch máu, nơron lên tới con số khổng lồ.

Tin nóng

Tin mới