Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những con tin của Anh ở Iraq còn sống?

Gốc

VIT-Hầu hết các quan chức an ninh cấp cao nhất của Iraq đều cho rằng năm con tin của Anh, những người đã bị bắt ở Baghdad hơn một năm trước, vẫn còn sống.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/45867/default.aspx