Đêm mai, ĐT Anh sẽ “vượt cạn” tại Wembley. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên ĐT Anh bị ...