Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những cung bậc cảm xúc của Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kết thúc sau 2 ngày hoạt động (ngày 24 và 25/12/2020) tổ chức tại khách sạn La Thành-Hà Nội (266-Vạn Phúc- Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội) đã thành công tốt đẹp đúng với chủ đề 'Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển.

Hà Nội đối với tôi không lạ lẫm. Nhưng với tôi, công tác hơn 22 năm ở Liên hiệp Hội địa phương (1998-2020)…được vinh dự là đại biểu chính thức của đoàn Phú Yên tham gia kỳ Đại hội lần này và những hoạt động có liên quan của Đại hôịđã để lại trong tôi cũng như các đại biểu khác với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đại biểu tham dự Đại hội

Chu toàn với trách nhiệm

Nhiệm kỳ mới của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) bắt đầu khởi động. Những vị lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ VII (2015- 2020) như: GS-TSKH Đặng Vũ Minh; TS Phạm Văn Tân; TS Phan Tùng Mậu; TSKH Nghiêm Vũ Khải…đã giao tay chèo “con thuyền trí thức Việt” cho tập thể lãnh đạo “ thuyền trưởng” mới (TS Phan Xuân Dũng Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, khóa VIII)

Sự chia tay của vị lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam ở nhiệm kỳ VII, để chuyển giao cho thế hệ mới đó là tính tất yếu của lịch sử…nhưng với chúng tôi có chút thoáng buồn và nuối tiếc, với chủ quan của cá nhân có lẽ đó là bản chất tình cảm của con người Việt Nam chúng ta.

5 năm so với một đời người không dài, nhưng 5 năm qua (2015-2020) tập thể lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ VII đã lãnh chỉ đạo các Ban chuyên môn tập trung hướng về Hội thành viên, tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở bằng tinh thần và trách nhiệm của một lãnh đạo trí thức và kể cả hỗ trợ vật chất trong khả năng theo quy định của Nhà nước…

Rất, rất nhiều kết quả ấn tượng của một nhiệm kỳ qua được trình bày tại Đại hội, và chúng tôi rất lạc quan và phấn khởi về hoạt động xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội.Đến cuối nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Việt Nam có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Toàn hệ thống Liên hiệp Hội có một nhà xuất bản; một Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; 113 cơ quan báo chí (tăng 9 cơ quan báo chí so với đầu nhiệm kỳ).

Đặc biệt trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

GS-TSKH Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (Khóa VII) khai mạc Đại hội

Tại Đại hội,GS-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam (Khóa VII), phấn khởi khẳng định: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”…Chúng tôi rất trân quý tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ VII (2015-2020) đã tận tâm, tận lực, tận hiến vì sự phát triển Liên hiệp Hội.

Nhiệm kỳ mới-Sứ mệnh mới

Phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ (2020-2025) của Liên hiệp Hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh một số vấn đề. Đó là phải làm cho Khoa học Công nghệ ( KHCN) thực sự trở thành động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức KHCN nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước.

Phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc.Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ.Trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả.Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước. Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp tục chủ động thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.Tổ chức tốt các diễn đàn khoa học. Chủ động tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu quả tiềm lực của đội ngũ trí thức nước nhà.

Phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm KHCN cả nước. Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ trí thức KHCN mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ truyền đi một tinh thần mới khơi dậy trách nhiệm và khát vọng của các hội viên cả nước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực KHCN, tiếp tục đóng góp quan trọng cho đất nước ta./.

Theo Huỳnh Đức Thế/ VUSTA

Nguồn TT&CS: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-cung-bac-cam-xuc-cua-dai-hoi-viii-lien-hiep-hoi-viet-nam-1483528.html