Đó là những cuộc thể hiện điên rồ và đầy nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như điều khiển mô tô tốc độ cao đâm vào một chiếc xe tải, cuộn người trong một chiếc máy giặt, hay lao xe vào lửa…