Bỗng dưng chàng quan tâm đến bạn hơn mức bình thường. Điều này có thể là do cảm giác tội lỗi của chàng trong thời gian đầu phản bội.