(Zing) - Các nghệ sĩ hài Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thúy Nga, Quốc Anh… không thể vắng mặt trong các chương trình hài Tết năm nay.