Những điểm cần khắc phục sau 3 tháng trả lương qua tài khoản

Gốc
Hanoinet - Nhằm hạn chế giao dịch bằng tiền mặt và khuyến khích sử dụng công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 24/8/2007, Chính phủ ban hành Chỉ thị 20 về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Tin nóng

Tin mới