Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những điểm mới trong dự án Luật báo chí sửa đổi

Gốc

Các báo thường phát hành lúc hai hoặc ba giờ sáng, vậy giờ nộp lưu chiểu có cơ quan quản lý nào đọc kịp?

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/47775/default.aspx