Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những điểm mới về công tác quản lý cán bộ

Để công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ngày càng sát thực tiễn hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022, thay thế Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017.

Đảng viên xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) tham gia giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Hằng

Đảng viên xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) tham gia giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Hằng

So với Quy định 105, Quy định 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã rõ, cụ thể, sát thực tiễn hơn trong nhiều nội dung.

* Nghiêm khắc với cán bộ bị kỷ luật

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, khi tổng kết Quy định 105 của Bộ Chính trị khóa XII về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Bộ Chính trị đã đánh giá, qua 5 năm thực hiện quy định, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đều ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phạm vi được phân công. Việc thực hiện Quy định 105 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương TRƯƠNG THỊ MAI khẳng định, công tác cán bộ rất khó nhưng toàn Đảng, toàn dân cần cố gắng hết sức, trách nhiệm chung với Đảng để quy định của Đảng đi vào cuộc sống, được sự đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Từ những đánh giá việc thực hiện Quy định 105, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 80 trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 105 và bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Quy định 80 gồm 6 chương và 34 điều, có một số điểm mới so với Quy định 105. Cụ thể, Quy định 105 đã quy định cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì trong vòng 1 năm không được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm. Đảng viên bị kỷ luật cách chức thì trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm các chức vụ tương đương và cao hơn.

Còn Quy định 80, thời hạn kỷ luật đã được nâng lên, đó là: cán bộ bị kỷ luật khiển trách thì trong 12 tháng không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn. Thời hạn này đối với cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là 30 tháng và cán bộ bị cách chức là 60 tháng.

Quy định 80 cũng bổ sung yêu cầu cán bộ được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

* Không lạm dụng trường hợp đặc biệt để bổ nhiệm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, từ sau Đại hội XIII đến nay, Đảng ta đã ban hành 8 văn bản về công tác cán bộ gồm: Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số
65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. 8 văn bản này đã tạo sự đồng bộ trong từng khâu của công tác cán bộ, có sự kết nối chặt chẽ, liên tục với nhau.

Trong đó, Quy định 80 đã quy định rất rõ ràng về phân cấp quản lý cán bộ. Nội dung quản lý cán bộ được bổ sung đầy đủ hơn, bao gồm không chỉ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử mà còn cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ. Đây là những vấn đề được nghiên cứu, đúc rút từ thực tiễn để đưa vào quy định.

Quy định 80 cũng đã quy định rõ hơn về việc cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu mà tham gia lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài, làm chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài… “Đã có một số nơi vi phạm việc này, vì vậy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm; tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ đã thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu thuộc phạm vi quản lý của mình để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương” - đồng chí Trương Thị Mai lưu ý.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Mai, hiện nay Trung ương còn quy định cụ thể chức danh tương đương để thuận lợi hơn trong công tác cán bộ, qua đó không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, phù hợp hơn với thực tiễn mà chức danh tương đương còn giúp tăng thêm nguồn cán bộ trong quá trình xem xét, giới thiệu để đảm bảo sự đồng bộ với công tác quy hoạch cán bộ.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Quy định 80, có ý kiến băn khoăn về điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm, điều này gây khó khăn cho một số trường hợp, nhất là cán bộ Đoàn.

Trước ý kiến này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các đơn vị phải thực hiện nghiêm Quy định 80. Nếu có trường hợp đặc biệt thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng đã là đặc biệt thì phải “rất đặc biệt”, không được lạm dụng, tùy tiện. Mỗi trường hợp khi xét đến yếu tố đặc biệt phải được sự đồng thuận của tập thể, nhân dân. Đối với cán bộ trẻ càng phải nghiêm khắc hơn để tránh dư luận trẻ tuổi mà lên nhanh là bởi con em, người thân của lãnh đạo…

Quy định 80 cũng thể hiện rõ sự nghiêm khắc của Đảng đối với cán bộ bị kỷ luật. Theo đó, Đảng sẽ nghiêm hơn trong quá trình bổ nhiệm chức vụ cao hơn cho giai đoạn sau khi cán bộ bị kỷ luật. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ xong, cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Đồng thời, khắc phục tình trạng làm liều, tùy tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo, quản lý không đúng quy định của Đảng, tạo dư luận không tốt, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng.

Phương Hằng