Những điều cấm kỵ đối với công chức các nước khối G.8

Gốc
(PL)- Theo luật về công chức của Nhật Bản, nhân viên phải tuyên thệ phục vụ theo những quy định của điều lệ chính phủ và có bổn phận tuân theo mệnh lệnh của thượng cấp, cấm các hành vi tranh cãi.

NHẬT BẢN Bổn phận - Với tư cách là người làm việc đại diện cho chính phủ, nhân viên không được có những hành vi như bãi công tập thể, lãng công hoặc những hành vi có tính tranh chấp khác. Trong giờ làm việc, nhân viên phải chuyên tâm vào nhiệm vụ. - Nhân viên không được đòi hỏi hoặc nhận tiền quyên góp hay những lợi lộc khác từ các đảng phái chính trị, cho những mục tiêu mang tính chất chính trị. Nhân viên không được can dự vào những hành vi chính trị, ngoại trừ thực hiện quyền bầu cử. - Nhân viên cũng không được ứng cử vào các chức vụ công qua phổ thông bầu phiếu. - Phạm vi công việc của nhân viên: Nhân viên không có bổn phận nào khác ngoài bổn phận đảm nhận công việc theo pháp luật, mệnh lệnh, quy tắc và điều lệnh. Cách ly khỏi doanh nghiệp tư nhân Nhân viên nhà nước không được kiêm nhiệm các chức vụ như cán bộ lãnh đạo, cố vấn hay quản trị viên cho các công ty hoặc đoàn thể có mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp tư nhân. Nhân viên cũng không được mở doanh nghiệp tư nhân. Sau khi thôi việc hai năm, nếu nhân viên có địa vị trong doanh nghiệp tư nhân thì không được phép có quan hệ mật thiết với cơ quan (theo quy định của Viện Nhân sự là cơ quan chính phủ) mà mình làm việc trước khi thôi việc năm năm, trừ trường hợp được Viện Nhân sự chấp thuận. Các nhân viên có thể tham gia vào sự kinh doanh của các xí nghiệp cổ phần. Nếu thấy việc tham gia đó không thích hợp với sự thi hành công vụ thì Viện Nhân sự sẽ thông báo cho nhân viên yêu cầu chấm dứt toàn bộ hay một phần việc tham gia đó trong thời hạn nhất định, hoặc phải thôi việc. PHÁP Bảo đảm tính độc lập của công chức Theo Bộ luật số 84-16 ngày 11-1-1984, công chức phải cống hiến toàn bộ các hoạt động nghề nghiệp cho nhiệm vụ được giao. Họ không được dùng danh nghĩa nghề nghiệp để tiến hành hoạt động tư nhân kiếm lời dưới mọi hình thức. Không những thế, công chức còn không được tự mình hoặc thông qua người trung gian để kiếm lợi ở một doanh nghiệp nằm dưới sự kiểm soát hoặc có quan hệ với cơ quan hành chính mà mình đang làm việc, vì như thế sẽ gây tổn hại cho tính độc lập của công chức. Phạm vi giữ bí mật Công chức phải giữ bí mật nghề nghiệp đối với tất cả mọi việc, những thông tin hoặc tài liệu mà họ biết trong khi thi hành công vụ theo quy tắc hiện hành. Ngoài những trường hợp đã được các quy tắc hiện hành quy định rõ ràng, chỉ khi có quyết định rõ ràng, dứt khoát của cấp trên mà mình trực thuộc cho phép thì công chức mới không phải giữ bí mật nghề nghiệp, đặc biệt là trong vấn đề thỏa mãn các yêu cầu về thông tin của công chúng (quyền tự do tiếp cận các tài liệu hành chính). “Treo chức” Mọi công chức, dù ở cấp bậc nào cũng đều phải chịu kỷ luật về mọi lỗi lầm mà mình phạm phải trong khi thi hành công vụ, không kể đến các hình phạt quy định bởi luật hình sự. Trường hợp công chức phạm phải lỗi rất nặng (như không làm đầy đủ nghĩa vụ nghề nghiệp hoặc vi phạm vào luật chung), sẽ bị tạm treo chức vụ vô thời hạn. Công chức bị treo chức vụ vẫn được giữ nguyên lương, phụ cấp nhà ở và phụ cấp gia đình bắt buộc. Tình trạng “treo chức” phải được giải quyết dứt điểm trong thời hạn bốn tháng. Nếu quá thời hạn này mà không có một quyết định nào của cấp có thẩm quyền về kỷ luật đưa ra, thì công chức được trở lại chức vụ, trừ trường hợp người này là đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị khấu trừ không quá một nửa số tiền lương trong thời gian “treo chức”, tuy nhiên, công chức đó vẫn được nhận toàn bộ phụ cấp gia đình. Nghĩa vụ giữ gìn ý tứ Công chức Pháp còn có nghĩa vụ giữ gìn ý tứ (obligation de résarve). Có 15 hành vi cụ thể được xem là không tôn trọng nghĩa vụ giữ gìn ý tứ. Nghĩa vụ này đòi hỏi công chức ở ngoài cơ quan của họ phải diễn đạt một cách cẩn trọng, phải tính đến cả các nguyên tắc về phụ thuộc theo cấp bậc và tính trung lập của các dịch vụ công; tránh mọi diễn đạt quá khích và phê phán có tính chửi rủa, hoặc không chính xác về mặt thực tế. Nói chung là phải tránh mọi biểu hiện có tính chất gây tổn hại cho uy tín của chức trách. Sự giữ gìn ý tứ này được đánh giá tỷ lệ với chức trách và hoàn cảnh; việc công chức không nhận thấy sự giữ gìn ý tứ này, dưới sự kiểm tra của tòa án hành chính, có thể bị phạt theo khung hình phạt kỷ luật. Hạn chế tham gia các hoạt động tư nhân Theo Sắc luật số 95-168 ngày 17-2-1995 của Pháp, công chức trong tình trạng nghỉ việc (đã thôi hẳn chức vụ trong vòng năm năm) bị cấm làm các việc sau: - Các hoạt động nghề nghiệp trong một doanh nghiệp tư nhân, khi mà công chức trong quá trình năm năm cuối cùng (trước khi thôi chức vụ hoặc nghỉ việc) chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, ký hoặc cho ý kiến về các giao kèo hoặc hợp đồng doanh nghiệp đó. Người vi phạm sẽ bị phạt hai năm tù và phạt 200 ngàn frăng. - Các hoạt động kiếm tiền, được trả lương hoặc không, trong một tổ chức hay một doanh nghiệp tư nhân, kể cả các hoạt động tự do, nếu các hoạt động đó làm tổn hại đến sự trang nghiêm của chức trách mà công chức đã thực thi trước đây, hoặc phương hại đến hoạt động bình thường, tính độc lập, trung lập của dịch vụ. Theo đó, mọi doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong một khu vực có tính cạnh tranh và phù hợp luật tư thì được coi như doanh nghiệp tư nhân. Công chức đã dừng hẳn chức trách của mình hoặc đang yêu cầu tạm nghỉ, mà dự định tiến hành một hoạt động tư nhân thì phải thông báo với chính quyền bằng văn bản. Mọi sự thay đổi hoạt động trong thời gian tạm nghỉ việc, hoặc trong năm năm kể từ ngày nghỉ việc, đương sự phải báo cho cơ quan hành chính biết. Hình phạt về việc thu lợi bất chính Một người được ủy thác quyền lực của nhà nước hoặc chịu trách nhiệm về một nhiệm vụ dịch vụ công, kể cả người được công chúng bầu ra, lấy, nhận, giữ (trực tiếp hay gián tiếp) một lợi ích nào đó ở một doanh nghiệp hoặc một hoạt động nghiệp vụ mà trong thời điểm đó họ có trách nhiệm theo dõi, quản lý, thanh toán hoặc trả tiền, thì sẽ bị phạt năm năm tù và nửa triệu frăng. Trường hợp tham gia vốn công ty được ghi chỉ số theo thị trường chứng khoán hoặc nhận vốn trong doanh nghiệp tư từ tài sản thừa kế thì không bị coi là phạm tội. Tuy nhiên, trong những xã có số dân nhiều nhất là 3.500 người, các vị xã trưởng, trợ lý hoặc các ủy viên hội đồng xã (được ủy quyền hoặc hoạt động thay thế cho xã trưởng) có thể điều đình với xã mà họ được bầu ra về việc chuyển giao tài sản, bất động sản, cung cấp dịch vụ trong giới hạn tổng số tiền hàng năm được ấn định là 100 ngàn frăng. Sau khi có sự đánh giá của cơ quan đánh giá tài sản, qua thảo luận lấy ý kiến của hội đồng xã, họ được phép có được một phần mảnh trong số lô đất được chia ra của xã để xây nhà ở cho cá nhân hoặc ký hợp đồng thuê chỗ ở với xã. Trong các cuộc thảo luận lấy ý kiến của hội đồng xã, xã trưởng, phó xã trưởng hoặc ủy viên hội đồng xã có quyền lợi liên quan không được tham gia. Trộm hoặc biển thủ tài sản Một người được ủy thác quyền lực công hoặc chịu trách nhiệm về một dịch vụ, kế toán nhà nước mà làm hại, biển thủ, rút giấy chứng thực hoặc giấy chứng khoán, vốn, kỳ phiếu, tiền mặt, đồ vật được giao giữ của nhà nước hoặc tư nhân, sẽ bị phạt 10 năm tù và một triệu frăng. Trường hợp mưu toan phạm tội thì cũng bị xử phạt tương tự. Nhân viên không biên chế Theo quy định của Pháp, nhân viên không biên chế là những người được nhà nước, đơn vị hành chính địa phương hoặc một công sở sử dụng từ một năm trở lên, người cộng tác của một văn phòng cấp bộ hoặc cấp chính quyền lãnh thổ (đang trong thời hạn nghỉ phép không được trả lương hoặc đang trong thời hạn năm năm từ khi ngừng chức trách). Họ cũng bị cấm các hoạt động nghề nghiệp trong một doanh nghiệp tư mà trước khi ngừng chức vụ năm năm họ đã theo dõi, kiểm tra, quản lý v.v... doanh nghiệp đó. ITALIA Sự công bằng, vô tư Theo nghị định điều chỉnh quy chế đạo đức công chức của Italia, đạo đức công chức là việc xây dựng các quan hệ tin tưởng lẫn nhau và cộng tác giữa công dân và chính quyền. Trong các mối quan hệ với dân, công chức phải thể hiện tất cả thiện ý, mong muốn giúp đỡ của mình và không được cản trở việc thực hiện quyền công dân. Công chức phải tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận với những thông tin mà họ được phép. Công chức phải cam kết thực hiện nhiệm vụ theo cách thức đơn giản nhất, hiệu quả nhất vì quyền lợi của công dân. Đồng thời, công chức chỉ được phép giới hạn ở mức tối thiểu những yêu cầu bắt buộc đặt ra đối với công dân và doanh nghiệp. Công chức phải áp dụng mọi biện pháp có thể để đơn giản hóa hoạt động của chính quyền. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc tạo điều kiện cho công dân thực hiện công việc sẽ tránh được việc buộc họ vi phạm pháp luật. Công chức không được từ chối thực hiện công việc với người này mà lại chấp thuận với người khác. Ngoài ra, công chức phải tuân theo những thủ tục thích hợp khi thực thi nhiệm vụ và phải loại bỏ mọi áp lực bất hợp pháp, kể cả áp lực từ cấp trên xuống. Quà biếu Công chức Italia không được yêu cầu (cho bản thân hoặc cho người khác), hoặc nhận các loại quà biếu, khoản lợi khác từ những người đã hoặc có thể nhận được lợi thế từ các quyết định hoạt động của mình, trừ các vật để sử dụng và có giá trị khiêm tốn. Tương tự, công chức cũng không được yêu cầu hoặc nhận quà biếu, khoản lợi khác từ cấp dưới hay họ hàng trong vòng bốn đời của người đó; đề nghị hay biếu quà, khoản lợi khác cho cấp trên hoặc họ hàng trong vòng bốn đời của người đó, trừ những vật có giá trị khiêm tốn. Những điều cấm đối với công chức Italia - Công chức không được ép buộc những công chức khác tham gia vào các hiệp hội, tổ chức, kể cả việc dùng những thăng tiến về nghề nghiệp để khích động họ tham gia. - Nghiêm cấm công chức cung cấp tất cả những thông tin cần thiết cho việc đánh giá các quyết định của chính quyền và tư cách đạo đức của đội ngũ công chức. Công chức cũng không được sử dụng những thông tin nội bộ mà họ biết được cho mục đích cá nhân. - Tương tự Philippin, Italia cũng ràng buộc công chức tránh tham gia các hoạt động và quyết định có thể liên quan đến lợi ích của bản thân hoặc lợi ích của họ hàng trong phạm vi bốn đời và những người sống cùng công chức. - Công chức không được phép nhận thù lao từ người khác (trừ của nhà nước) hoặc các khoản lợi nhuận về dịch vụ mà công chức được yêu cầu khi thi hành nhiệm vụ chính thức. Công chức cũng không được yêu cầu cấp trên giao cho mình những chức vụ được trả thù lao. - Công chức được cấp phương tiện đi lại phải sử dụng phương tiện đó cho các công việc chính thức, không được sử dụng để phục vụ cho những người bên ngoài lĩnh vực hành chính. - Công chức không được cố tình đề cập hoặc tạo ra sự chú ý tới chức vụ khi điều này làm phương hại đến hình ảnh của bộ máy hành chính. - Trong quan hệ với công chúng, công chức cần có sự quan tâm thích đáng tới những vướng mắc của từng người. Công chức phải giải thích các yêu cầu của dư luận có liên quan đến đạo đức của bản thân và của các công chức khác trong cơ quan. Công chức không được từ chối thực hiện những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình bằng lý cách viện lý do đang bận hoặc không có thời gian. Công chức phải tôn trọng lịch hẹn gặp người dân và nhanh chóng phúc đáp các khiếu nại, góp ý của họ. - Công chức phải thông báo trước với cơ quan mình về các quan hệ với giới báo chí. - Khi soạn thảo văn bản hay giao tiếp, công chức phải sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Sự minh bạch trong các quyền lợi về tài chính Công chức phải báo cáo cho cấp trên bằng văn bản tất cả các mối quan hệ hợp tác có thù lao dưới bất kỳ hình thức nào của mình trong vòng năm năm gần nhất. Cụ thể là: - Nếu công chức hoặc họ hàng trong phạm vi bốn đời của anh ta và người đang sống cùng anh ta có mối quan hệ tài chính với đối tượng mà công chức thông báo là đang có mối quan hệ hợp tác. - Nếu những quan hệ đó đã hoặc đang diễn ra với đối tượng nhận được lợi ích từ công việc hay quyết định của công chức thì phải giới hạn nhiệm vụ giao cho công chức đó. Khi ký hợp đồng với danh nghĩa cơ quan hành chính, công chức không được lợi dụng để làm trung gian hoặc hưởng các dịch vụ khác của bên thứ ba. Công chức cũng không được nhân danh cơ quan để ký hợp đồng với những công ty mà trong vòng hai năm trước đó công chức đã từng ký hợp đồng với tư cách cá nhân. Ngược lại, khi ký kết hợp đồng với tư cách cá nhân với công ty mà trong vòng hai năm trước đó công chức đã từng ký hợp đồng với tư cách cơ quan thì cũng phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan bằng văn bản. CANADA Nghĩa vụ Quy định về đạo đức trong ngành công vụ của Québec (Canada) cũng buộc công chức phải tuyên thệ công việc như Nhật Bản. Công chức Québec phải tuyên thệ về hai nghĩa vụ: chuyên cần và có năng lực. Nghĩa vụ “chuyên cần” bao hàm ý nghĩa là công chức phải tôn trọng giờ giấc làm việc, không bao giờ vắng mặt mà không có lý do và không xin phép trước. Còn nghĩa vụ “có năng lực” buộc công chức phải hoàn thành một cách tinh thông những nhiệm vụ của mình, nghĩa là phải cung cấp các dịch vụ được yêu cầu một cách thích hợp, đầy đủ và thỏa mãn khách hàng. Công chức còn có nghĩa vụ vâng lời cấp trên, trung thực và trung thành với chính quyền. Kín đáo: công chức phải giữ bí mật quốc gia. Khi định công bố một văn bản hoặc chuẩn bị trả lời phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến chức trách của bản thân hoặc cơ quan thì công chức phải được phép của cấp trên. Trung lập về chính trị: công chức phải tránh các công việc vì đảng phái. Tuy nhiên, pháp luật không cấm công chức là thành viên của một đảng chính trị, tham gia các cuộc họp chính trị hoặc đóng góp cho đảng chính trị theo đúng luật pháp. Giữ gìn ý tứ: ràng buộc công chức khi phát biểu công khai ý kiến chính trị của họ phải chung chung hơn. Nhưng như vậy không phải buộc công chức phải im lặng tuyệt đối hoặc từ chối quyền tự do ngôn luận của mình, bởi vì công chức còn là một công dân. Hành động công minh chính trực: công chức phải tránh đưa ra quyết định dựa trên định kiến về giới, chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc niềm tin chính trị về một con người. Tránh xung đột về lợi ích: giống như nhiều nước khác, Québec cũng buộc công chức không thể có quyền lợi trực tiế hoặc gián tiếp trong một doanh nghiệp mà làm cho lợi ích cá nhân của công chức đó xung đột với bổn phận về chức trách của họ. Nếu nảy sinh xung đột này thì công chức phải báo cáo với cấp trên để cấp trên quyết định cách xử lý. Nghĩa vụ chuyên nhất về công việc: công chức không thể làm cho một ông chủ khác đúng nghề nghiệp mà họ đang làm cho chính phủ. Tuy nhiên, họ có thể làm những việc thuộc các dịch vụ không liên quan đến hình thức công việc họ đang thực hiện vì lợi ích của chính phủ. Đạo đức trong ngành y • “Tôi suốt đời hành nghề vô tư và thân thiết”, “dù vào bất cứ nhà nào tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa cố ý và đồi bại, nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ”. Trích “Lời thề Hyocrate” trong ngành y • “Phàm là người đi thăm bệnh, nên tùy là bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt đi thăm trước hay thăm sau, chớ nên vì sang hay nghèo hèn mà nơi đến trước chỗ đến sau, hoặc bốc thuốc lại hân biệt hơn kém. Khi lòng mình có chỗ không thành thì thật khó mong thu được kết quả”. “Khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi, chớ có mưu cầu quà cáp”. Trích “Y huấn cách ngôn” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1726 – 1791 • Người thầy thuốc chân chính phải có tám đức tính: nhân, minh, trí, đức, thành, lượng, khiêm, cần; đồng thời phải tránh tám điều tội lỗi: lười, keo kiệt bủn xỉn, tham, lừa dối, bất nhân, hẹp hòi, thất đức, dốt. Trích “Y âm án” của Hải Thượng Lãn Ông BÌNH AN giới thiệu (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)

Tin nóng

Tin mới