Cử tri Mỹ có thể bày tỏ sự yêu ghét ở mọi nơi, nhưng không được mặc trang phục bày tỏ quan điểm chính trị tại điểm bỏ phiếu. Đó là 1 trong 5 điều cấm vào ngày bầu cử Mỹ.

Phương Thảo - Hoàng Hiệp