Virus Zika là nguyên nhân khiến hàng ngàn trẻ em Nam Mỹ sinh ra với đầu nhỏ hơn bình thường.

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 1

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 2

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 3

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 4

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 5

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 6

Nhung dieu nguoi Viet phai biet ve virus 'an nao' Zika - Anh 7

Lê Phương