Những điều thú vị về não người

Gốc
Các công trình nghiên cứu cho thấy, tích cực làm việc trí óc sẽ giúp tạo nên những tế bào não mới, thay thế những tế bào đã thoái hóa. Và càng tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thêm những lĩnh vực tri thức hay hoạt động mới thì càng có điều kiện phát triển trí não.

Tin nóng

Tin mới