VIT-Thyssenkrupp là tập đoàn sản xuất thép và các sản phẩm từ thép, ra đời năm 1999 . Doanh nghiệp này có 191.350 công nhân (thời điểm 2007) và có doanh thu 51,723 tỷ EUR (2007).