Chuyên gia nước ngoài, làm việc cho Liên hợp quốc, là hai đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg và Quyết định 07/2016/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hai quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng làm việc cho các tổ chức nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1/5/2016. Cụ thể:

Làm việc cho Liên hợp quốc được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo Quyết định 07/2016/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg chỉ rõ, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam.

- Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập miễn thuế của cá nhân theo Quyết định này là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

Nhung doi tuong nao duoc mien thue thu nhap ca nhan nam 2016? - Anh 1

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Từ ngày 01/5/2016, việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg.

Theo đó, Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quốc tịch nước ngoài.

- Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Các khoản thu nhập được miễn thuế tại Quyết định 06/2016/QĐ-TTg này là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hồng Liên