Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những đột phá mới

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Năm 2008, công nghệ sinh học Việt Nam có những bước đột phá mới. Nhiều công trình khoa học được triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thủy sản... mang lại hiệu quả tích cực. Hệ thống Viện và Trường đại học ngày càng có nhiều trung tâm nghiên cứu - phát triển, phòng thí nghiệm được xây dựng với trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Chúng tôi xin điểm một số thành tựu nổi bật.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137877&sub=72&top=41