(VietNamNet) - Dù đã có những cái chết thương tâm từ nghề hiểm nguy này, nhưng vì miếng cơm manh áo mà người lớn, trẻ em ở Xuân Lộc vẫn đổ xô đi rà sắt, giỡn mặt với tử thần…