Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Vấn đề khiếu nại tố cáo (KNTC) vượt cấp, chủ yếu là do người dân trình độ pháp luật còn hạn chế nên đã bỏ qua việc giải quyết KNTC ở cấp có thẩm quyền mà gửi thẳng lên cơ quan cấp trên, cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Do vậy cần những giải pháp để hạn chế tình trạng này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112333&sub=67&top=40