Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho ngành kính xây dựng

Gốc
ND - Kể từ năm 1990, khi nhà máy kính đầu tiên của nước ta (Nhà máy kính Đáp Cầu) công suất 4 triệu m2 kính quy chuẩn đi vào hoạt động đến nay, ngành công nghiệp kính xây dựng đã có bước tiến bộ vượt bậc, tốc độ tăng trưởng 10-15%/năm.

Tin nóng

Tin mới