Những hiện tượng thời tiết bất thường ở Việt Nam năm 2008

Gốc
Trong năm 2008 những hiểm họa từ biến đổi khí hậu ở Việt Nam ngày càng trở nên rõ rệt thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Tin nóng

Tin mới