Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

Gốc
Ngày 20/5/1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại Đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa). Dưới đây là những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) trong những năm kháng chiến.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 1

Ngôi nhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái Nguyên.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 2

Lán Tỉn Keo ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ăn cơm tại Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 4

Từ trái sang (từ trước về sau): Trần Đăng Ninh, Bác Hồ, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh tại Văn phòng Trung ương ở ATK Định Hóa.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 5

Hội đồng Chính phủ năm 1950 tại Việt Bắc.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 6

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tỉn Keo - Định Hóa năm 1950.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 8

Ngày 6/12/1953, tại Lán Tỉn keo xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 9

Tại ATK Định Hóa, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước lúc lên đường đi Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 10

Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 11

Bữa cơm thân mật của Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 13

Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Ảnh 14

Là người lãnh đạo cách mạng nhưng Bác rất tiết kiệm, sống giản dị. Vì vậy, hàng ngày, Bác cùng các đồng chí sống tại Chiến khu Việt Bắc lại cùng nhau tăng gia sản xuất.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới