Sự tương phản giữa khu người giàu và người nghèo ở Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 1

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 2

Sự khác biệt giữa khu Strand và Nomzamo ở Cape Town, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 3

Sweet Home, Cape Town, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 4

Sự khác biệt giữ Masiphumelele và Lake Michelle ở Cape Town, lột tả rõ nét sự phân biệt giữa khu người giàu và người nghèo. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 5

Vusimuzi và Mooifontein, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 6

Sự giàu có ở Hout Bay tương phản với khu Imizamo, Cape Town, Nam Phi . (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 7

Papwa Sewgolum Golf Course, Durban, Nam Phi . (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 8

Chỉ có nhiếp ảnh trên không mới có thể ghi lại sự khác biệt về mật độ giữa các khu ổ chuột và các khu dân cư khá giả ở Manenberg và Phola Park, Cape Town . (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 9

Hai khu Vukuzenzele và Sweet Home ở Cape Town. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 10

Sân golf này có vẻ lạc lõng khi nằm kẹp giữa hai khu dân cư ở Papwa Sewgolum Golf Course, Durban. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 11

Màu sắc cũng thể hiện sự khác biệt - Otto's Bluff Area, Pietermaritzburg . (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 12

Nhiều cư dân da đen vẫn đang sinh sống trong các khu nhà tạm bằng tôn, xung quanh là đất cát khô cằn cách xa thành phố. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 13

Sự khác biệt giữa Johannesburg và Primrose, Nam Phi.

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 14

Alexandra và Sandton ở Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 15

Strand và Nomzamo ở Cape Town, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)

Nhung hinh anh gay soc ve tinh trang bat binh dang o Nam Phi - Anh 16

Sự khác biệt giữa khu Strand và Nomzamo ở Cape Town, Nam Phi. (Ảnh: Johnny Miller/ Businessinsider)