Những hình ảnh hài hước trong ngày

Gốc
Anh đưa em về ra mắt nhé, trận cầu nảy lửa, thể hiện lỗi, hôm qua anh đi chơi với ai... là những hình ảnh khiến chúng ta bật cười.

Anh đưa em về ra mắt nhé

Trận cầu nảy lửa

Thể hiện lỗi

Hôm qua anh đi chơi với ai

Cặp trời sinh

Lái lụa

Giúp tôi với

Thốn quá

PV -Theo