Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành một trong tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới từ trước đến nay...