Các hình thù như bản đồ nước Pháp, một chú cún... được tạo ra khi được chụp từ vệ tinh ở trên cao.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá