Hỏi các bạn học sinh: “Bạn có thấy hộp thư góp ý của trường mình ở đâu không?”, các bạn lắc đầu nguầy nguậy nhìn tớ như... sinh vật lạ.