“Trai Bách Khoa như chim anh vũ/ Gái Bách Khoa như… củ sắn lùi”, thực tế có phải vậy?

An Thị Thanh Nga – Sinh viên UPMF12.

Bùi Kiều Trinh – Sinh viên UPMF12.

Bùi Thị Huệ – Sinh viên UPMF12.

Hoàng Nhật Khuê – Sinh viên VUW12.

Ngô Thị Ngọc Tươi – Sinh viên UPMF12.

Nguyễn Lê Anh – Sinh viên VUW12.

Nguyễn Ngọc Ánh – Sinh viên VUW12.

Nguyễn Ngọc Lan – Sinh viên UPMF12.

Nguyễn Thị Thắm (Bên phải) – Sinh viên LUH12.

Trịnh Thanh Huyền – Sinh viên VUW12

Nguyễn Thùy Linh – Sinh viên VUW12.

Lê Thị Minh Trang – VUW12.

Nguyễn Thị Thanh Hằng – VUW12.

Tạ Thị Hiền – VUW12.

Ngô Linh Nga – VUW12.

Lưu Thị Thủy Khánh – VUW12 .

Nguyễn Thanh Tâm – VUW12.

Đào Thu Hương (bên trái) và Vũ Thu Thủy (bên phải) – VUW12.

Nguyễn Linh Hoa – VUW12.

Cao Trang – LTU12.

Lưu Ngọc Hiền – VUW12.

Theo Sie.vn