Thế giới đang khủng hoảng. Đúng, nhưng chỉ với số đông. Vẫn còn những kẻ thu về bạc tỉ nhờ cách kinh doanh trên sự rối loạn của thị trường.