Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 06/QÐ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Ðề án 06). Ðồng thời, đây là năm tiếp tục thực hiện nhiều chỉ tiêu đề ra đối với 2 dự án Cơ sở dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD).

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 06/QÐ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Ðề án 06). Ðồng thời, đây là năm tiếp tục thực hiện nhiều chỉ tiêu đề ra đối với 2 dự án Cơ sở dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD).

Lực lượng đoàn viên Công an TP Cần Thơ cài đặt ứng dụng VNeID cho học sinh trường THPT.

Lực lượng đoàn viên Công an TP Cần Thơ cài đặt ứng dụng VNeID cho học sinh trường THPT.

Công an TP Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về triển khai thực hiện Ðề án 06. Ðồng thời vận dụng một cách khoa học, sáng tạo với nhiều biện pháp, cách làm hay phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục của địa phương. Qua đó, đã đạt đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành 3 kế hoạch, 3 quyết định về thực hiện Ðề án 06; tham mưu thành lập 692 tổ công tác triển khai Ðề án 06 từ cấp thành phố đến cấp huyện, xã, ấp, khu vực (1 tổ cấp thành phố, 9 tổ cấp huyện, 83 tổ cấp xã và 599 tổ tại ấp và khu vực); thành lập tổ kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Ðề án 06, công tác làm sạch dữ liệu và công tác cấp CCCD tại công an 9 quận, huyện và 83 xã, phường, thị trấn, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử, trong đó, có 11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền của lực lượng công an; triển khai thực hiện mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Ðề án 06 tại 3 phường trên địa bàn thành phố. Ðối với 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của lực lượng công an, đến nay, đã tiếp nhận, giải quyết 14.098 hồ sơ (cấp hộ chiếu phổ thông; đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, đăng ký thường trú, lưu trú…). Công an thành phố chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kết nối, chia sẻ với dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác khai thác sử dụng thông tin chính xác.

Ngoài ra, Công an thành phố còn ban hành 5 kế hoạch phối hợp các cơ quan có liên quan, báo đài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của Ðề án 06, nhất là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ðến nay, đã lắp đặt 8 biển quảng cáo tuyên truyền, xây dựng 50 bài, 10 phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VneID...

Theo Thượng tá Trần Hoàng Phúc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, sau ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, công dân thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự gồm: sử dụng CCCD gắn chip điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD; tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng ứng dụng định danh điện tử (ứng dụng VNeID); sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.