Con người có những khả năng siêu nhiên mà ngay cả khoa học cũng khó lý giải, video sau đây sẽ cho bạn thấy điều đó.

Video: Những khả năng siêu nhiên của con người:

Nguồn video: YouTube.

Dean Karnazes có sức chịu đựng siêu đẳng khi chạy liền 350 dặm trong 80 tiếng mà không nghỉ. Anne Jones được xem là người đọc nhanh nhất với tốc độ 4700 từ/phút. Video sẽ giúp bạn khám phá những khả năng siêu nhiên khác của con người.

Mai Linh (theo YouTube)