Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những khoảng trống đáng lo

Gốc

Các điều kiện an toàn đối với nhiều nhà trẻ tư nhân chưa cao. Nhiều nơi điều kiện cơ sở vật chất không tốt; đội ngũ giáo viên, bảo mẫu chưa có kinh nghiệm, thậm chí chỉ là lao động tay ngang

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/212904.asp