Dùng chuột để di chuyển từ 3 khuôn mặt cùng màu trở lên thành hàng dọc hoặc hàng ngang để làm chúng biến mất và ghi điểm nhé.

Lee Min