Những kiểu chống nắng siêu độc đáo (2)

Gốc
(Kienthuc.net.vn) - Khi cần, mọi người có thể nghi ra ý cánh rất sáng tạo để chống lại nắng nóng...

Che đầu quan trọng hơn che người.

Sinh viên "nghèo" vượt nóng?

Ai bảo bia chỉ to bụng?

Hạ nhiệt.

"Quá mát, quá đã"

Giảm nhiệt cả chân lẫn miệng.

Bồn tắm dành cho ngựa.

Giải nhiệt cho cún yêu.

Ăn chơi.. ngài gì lũ ơi.

Bể bơi dành cho chó.

Phải ngâm cả người mới mát.

Không có điều hỏa, phải dùng tạm tủ lạnh vậy.

Tin nóng

Tin mới