Sau khi vụ chôn một khối lượng lớn thuốc trừ sâu của công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái bị phát giác, người dân mới hiểu rõ vì sao môi trường và nguồn nước xung quanh nhà máy này lại bị ô nhiễm nghiêm trọng đến thế. Nhiều người còn cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến số người mắc bệnh ung thư tăng vọt tại địa phương trong những năm gần đây.

Play

Xuân Quý (Theo VTC14)