Thiết kế tên game là cả nghệ thuật vì phải thể hiện tinh thần trò chơi, mang lại cảm giác bất ngờ khi người xem phát hiện hình ảnh đó liên quan đến nội dung.