Hằng ngày, cứ vào tầm 11h30, một góc trời thôn Tân Lập (Nghệ An) lại rung lên bởi tiếng ầm ầm của việc nổ mìn phá đá.