Giadinh.net - Trong các ngày từ 21 đến 24/3, dưới sự tài trợ của GainPlus Advance EYE-Q, Abbott, tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, Hội Nhi khoa Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Khoa học về ...