Audrey Hepburn vẫn là số 1. Mê vẻ đẹp kiêu sa, đài các của cô ấy lắm lắm!

Audrey Hepburn vẫn là số 1. Mê vẻ đẹp kiêu sa, đài các của cô ấy lắm lắm!