Những nền tảng cần thiết cho nền kinh tế đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Gốc
Giáo sư Edmund Malesky (Đại học Duke, Mỹ) nói việc mở rộng độ phủ của Internet và điện, băng thông, wifi... sẽ là điều kiện hạ tầng cần thiết với một nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Cảnh Toàn - Nguyên Khôi

Nguồn Zing https://zingnews.vn/video-nhung-nen-tang-can-thiet-cho-nen-kinh-te-doi-moi-sang-tao-o-viet-nam-post1202588.html