Những nẻo đường thể hình

Hanoinet - Ngày nay, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp một câu lạc bộ thể hình.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=57597