Trong số 8 tỷ USD kiều hối ước tính năm 2008, Vietcombank dẫn đầu về chi trả với khoảng 1,5 tỷ USD, chiếm 18,7%...