Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, được tổ chức từ 9-11.11, gồm các hoạt động: