Những ngày đầu không thể quên

Gốc
ICTnews - Nhóm "cửu tiên quá tải" là cách gọi vui đoàn 9 người đầu tiên của Việt Nam được cử đi thực tập về máy tính điện tử cả về phần cứng và phần mềm.

Tin nóng

Tin mới